ล่มอีกแล้ว Facebook, Messenger, Instagram และ Whatsapp ใช้งานไม่ได้ชั่วคราวอีกครั้ง!!

เมื่อช่วงเวลาราวๆสี่ทุ่ม หรือ 22.30 น. Facebook, Messenger, Instagram และ Whatsapp อยู่ๆ ก็ใช้งานไม่ได้อีกแล้ว ซึ่งก็มีหลายโซนที่พบปัญหานี้

Tech This Time

4 ตุลาคม 2021