ลือ!! ราคา iPhone 13 Series จะมีราคาเริ่มต้นที่ 22,xxx บาท

ใกล้จะเปิดตัวอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้ว สำหรับ iPhone 13 Series ไม่แน่ใจเหมือนกันจะใช้ชื่อนี้จริงหรือไม่ ไม่แน่ว่าอาจใช้ iPhone 14

Tech This Time

14 กันยายน 2021