เทรนด์มาแรง กับสมาร์ทดีไวซ์กลุ่ม Wearable ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ใครยังไม่มีในครอบครองต้องลองแล้ว!

ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า ผู้คนส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปจากเดิมมาก เพื่อตอบรับการใช้ชีวิตแบบ New Normal รวมไปถึง Wearable

Tech This Time

20 กรกฎาคม 2021